eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
Obiekt NGC 3291 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3291 - jedna gwiazda w konstelacji Mały Lew
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.