eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
Voorwerp NGC 3291 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3291 - enkele ster in het sterrenbeeld Leonis Minoris
Type: * -
omvang: B=14.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Objecten in de buurt: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.