eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
objekt NGC 3291 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3291 - enslig stjerne i stjernebildet Leonis Minoris
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Naboobjekter: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.