eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
Objekt NGC 3291 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3291 - enda stjärna i stjärnbild Leonis Minoris
Typ: * -
magnitud: B=14.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Närliggande objekt: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.