eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
Objekt NGC 4910 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4910 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Virginis
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Nedaleko objekty: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.