eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
Voorwerp NGC 4910 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4910 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Virginis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Objecten in de buurt: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.