eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
Objekt NGC 4910 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4910 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Virginis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Närliggande objekt: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.