eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
Obiekt NGC 4910 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4910 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Panna
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Sąsiadujące obiekty: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.