eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5428

NGC 5428
Objekt NGC 5428 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5428 - dvě hvězdy v souhvězdí Virginis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h3m28s; Dec= -5°59'2"

Nedaleko objekty: NGC 5426, NGC 5427, NGC 5429, NGC 5430

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.