eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5428

NGC 5428
Voorwerp NGC 5428 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5428 - twee sterren in het sterrenbeeld Virginis
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h3m28s; Dec= -5°59'2"

Objecten in de buurt: NGC 5426, NGC 5427, NGC 5429, NGC 5430

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.