eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5428

NGC 5428
Obiekt NGC 5428 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5428 - dwie gwiazdki w konstelacji Panna
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h3m28s; Dec= -5°59'2"

Sąsiadujące obiekty: NGC 5426, NGC 5427, NGC 5429, NGC 5430

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.