eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
Objekt NGC 581 je umístěn přesně ve středu obrazu.

M103, NGC581 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=7.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h33m23s; Dec= 60°39'30"
Vzdálenost od Slunce do NGC 581: 8 tisíc světelných let;
Jiné názvy objektu NGC 581 : M 103, OCL 326

Nedaleko objekty: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.