eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
Voorwerp NGC 581 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

M103, NGC581 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h33m23s; Dec= 60°39'30"
De afstand van de zon tot NGC 581: 8 duizend lichtjaren;
Andere namen van het object NGC 581 : M 103, OCL 326

Objecten in de buurt: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.