eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
Obiekt NGC 581 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

M103, NGC581 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: III2p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h33m23s; Dec= 60°39'30"
Odległość od Słońca do NGC 581: 8 tysiąc lat świetlnych;
Inne nazwy obiektów NGC 581 : M 103, OCL 326

Sąsiadujące obiekty: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.