eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
Objekt NGC 581 ligger precis i mitten av bilden.

M103, NGC581 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=7.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h33m23s; Dec= 60°39'30"
Avståndet från solen till NGC 581: 8 tusen ljusår;
Övriga namn på objektet NGC 581 : M 103, OCL 326

Närliggande objekt: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.