eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
objekt NGC 581 ligger akkurat i midten av bildet.

M103, NGC581 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: III2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t33m23s; Dec= 60°39'30"
Avstand fra solen til NGC 581: 8 tusen lysår;
Andre objektnavn NGC 581 : M 103, OCL 326

Naboobjekter: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.