eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
Objekt NGC 6584 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6584 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Telescopii
Typ: VIII -
Úhlové rozměry: 6.60'
velikosti: V=7.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Jiné názvy objektu NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Nedaleko objekty: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.