eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
objekt NGC 6584 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6584 - kulehop av stjerner i stjernebildet Telescopii
Typen: VIII -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Andre objektnavn NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Naboobjekter: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.