eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
Voorwerp NGC 6584 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6584 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Telescopii
Type: VIII -
De hoekige afmetingen: 6.60'
omvang: V=7.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Andere namen van het object NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Objecten in de buurt: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.