eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
Obiekt NGC 6584 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6584 - gromada kulista w konstelacji Luneta
Тип: VIII -
Wymiary kątowe: 6.60'
Wielkość gwiazd: V=7.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Inne nazwy obiektów NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Sąsiadujące obiekty: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.