eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
Objekt NGC 6584 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6584 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Telescopii
Typ: VIII -
Vinkeldimensionerna: 6.60'
magnitud: V=7.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Övriga namn på objektet NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Närliggande objekt: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.