eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6765

NGC 6765
Objekt NGC 6765 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6765 - planetární mlhovina v souhvězdí Lyrae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.67'
velikosti: V=12.9m; B=13.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 19h11m6.5s; Dec= 30°32'47"
Jiné názvy objektu NGC 6765 : PK 62+9.1, CS=16.0

Nedaleko objekty: NGC 6763, NGC 6764, NGC 6766, NGC 6767

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.