eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6765

NGC 6765
Objekt NGC 6765 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6765 - planetarisk nebula i stjärnbild Lyrae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.67'
magnitud: V=12.9m; B=13.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h11m6.5s; Dec= 30°32'47"
Övriga namn på objektet NGC 6765 : PK 62+9.1, CS=16.0

Närliggande objekt: NGC 6763, NGC 6764, NGC 6766, NGC 6767

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.