eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
Objekt NGC 6766 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6766 - planetarisk nebula i stjärnbild Cygni
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.25'
magnitud: V=10.9m; B=12.6m
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Övriga namn på objektet NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Närliggande objekt: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.