eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
Voorwerp NGC 6766 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6766 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Cygni
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.25'
omvang: V=10.9m; B=12.6m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Andere namen van het object NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Objecten in de buurt: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.