eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
Obiekt NGC 6766 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6766 - mgławica planetarna w konstelacji Łabędź
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.25'
Wielkość gwiazd: V=10.9m; B=12.6m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Inne nazwy obiektów NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Sąsiadujące obiekty: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.