eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
objekt NGC 6766 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6766 - planetarisk tåke i stjernebildet Cygni
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.25'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m; B=12.6m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Andre objektnavn NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Naboobjekter: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.