eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6765

NGC 6765
objekt NGC 6765 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6765 - planetarisk tåke i stjernebildet Lyrae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.67'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 19t11m6.5s; Dec= 30°32'47"
Andre objektnavn NGC 6765 : PK 62+9.1, CS=16.0

Naboobjekter: NGC 6763, NGC 6764, NGC 6766, NGC 6767

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.