eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6765

NGC 6765
Voorwerp NGC 6765 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6765 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Lyrae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.67'
omvang: V=12.9m; B=13.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 19h11m6.5s; Dec= 30°32'47"
Andere namen van het object NGC 6765 : PK 62+9.1, CS=16.0

Objecten in de buurt: NGC 6763, NGC 6764, NGC 6766, NGC 6767

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.