eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6765

NGC 6765
Obiekt NGC 6765 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6765 - mgławica planetarna w konstelacji Lutnia
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.67'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 19h11m6.5s; Dec= 30°32'47"
Inne nazwy obiektów NGC 6765 : PK 62+9.1, CS=16.0

Sąsiadujące obiekty: NGC 6763, NGC 6764, NGC 6766, NGC 6767

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.