eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
Objekt NGC 6766 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6766 - planetární mlhovina v souhvězdí Cygni
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.25'
velikosti: V=10.9m; B=12.6m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Jiné názvy objektu NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Nedaleko objekty: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.