eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
Objekt NGC 7235 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7235 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cephei
Typ: II3m -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=7.7m; B=8.6m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 22h12m24s; Dec= 57°16'24"
Jiné názvy objektu NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Nedaleko objekty: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.