eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
Voorwerp NGC 7235 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7235 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cephei
Type: II3m -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=7.7m; B=8.6m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h12m24s; Dec= 57°16'24"
Andere namen van het object NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Objecten in de buurt: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.