eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
Obiekt NGC 7235 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7235 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Cefeusz
Тип: II3m -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.7m; B=8.6m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h12m24s; Dec= 57°16'24"
Inne nazwy obiektów NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Sąsiadujące obiekty: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.