eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
Objekt NGC 956 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 956 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Andromedae
Typ: IV1p -
Úhlové rozměry: 9.00'
velikosti: B=8.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Jiné názvy objektu NGC 956 : OCL 377

Nedaleko objekty: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.