eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
Obiekt NGC 956 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 956 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Andromeda
Тип: IV1p -
Wymiary kątowe: 9.00'
Wielkość gwiazd: B=8.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Inne nazwy obiektów NGC 956 : OCL 377

Sąsiadujące obiekty: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.