eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
Obiekt NGC 957 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 957 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: III2p -
Wymiary kątowe: 10.00'
Wielkość gwiazd: V=7.6m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
Inne nazwy obiektów NGC 957 : OCL 362

Sąsiadujące obiekty: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.