eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
objekt NGC 957 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 957 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Persei
Typen: III2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 10.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t33m21s; Dec= 57°33'36"
Andre objektnavn NGC 957 : OCL 362

Naboobjekter: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.