eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
Voorwerp NGC 957 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 957 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 10.00'
omvang: V=7.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
Andere namen van het object NGC 957 : OCL 362

Objecten in de buurt: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.