eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
Voorwerp NGC 956 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 956 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Andromedae
Type: IV1p -
De hoekige afmetingen: 9.00'
omvang: B=8.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Andere namen van het object NGC 956 : OCL 377

Objecten in de buurt: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.