eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
Objekt NGC 957 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 957 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 10.00'
velikosti: V=7.6m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
Jiné názvy objektu NGC 957 : OCL 362

Nedaleko objekty: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.